УСПЕХИ НА СЕЛАНОВСКОТО УЧИЛИЩЕ В X НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ОТ УЧИТЕЛЯ – С ЛЮБОВ”

17342715 1870128443275761 6505199539440361687 nКонкурсът се обявява за специалисти, работещи с деца и ученици с изявени дарби в направление „Изкуства”, и за учители – творци. В този си формат той обединява традициите на Конкурс за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности и Национален литературен конкурс „От учителя – с любов”. Организатори са Министерство на образованието и науката, Международна фестивална програма „Приятели на България” и Националният дворец на децата.

Целите на конкурса са : стимулиране и популяризиране на добри практики и нови форми за занимания по интереси и изява на децата и учениците и стимулиране и популяризиране на творческите идеи и форми на работа на българските учители.

Конкурсът предвижда участие в три независими една от друга секции.

Секция 1. Представяне на писмени доклади на тема „Добри практики и нови форми за занимания по интереси и изява на децата и учениците”.

Секция 2. Литературен конкурс – поезия и проза.

      Секция 3. Практическа част.Включва участие на педагогическия специалист и творческата формация от деца и ученици, която ръководи /от училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, частни образователни школи и школи по изкуства, читалища и др. юридически лица, работещи в това направление/.Проведе се на 24 и 25 март 2017 г. в Националния дворец на децата, София.

Участниците се представят с кратко устно изложение на дейността си и с изпълнения/ демонстрации на свои възпитаници, с продължителност до 15 минути.

Оценяването се извършва от комисия, включваща представители на организаторите и външни експерти. Решенията на комисията са окончателни.

Предвиждат се следните награди:

  • грамоти, плакети и предметни награди, осигурени от МФП „Приятели на България“, за трите секции и за всяка категория, както следва: първа, втора, трета награда и поощрение;
  • специални награди на Министерството на образованието и науката и Националния дворец на децата;
  • грамоти за детските и ученически групи, участващи в практическата част;
  • комисията има право да не връчи някои от наградите;
  • наградите се връчват на официална церемония през м.май 2017 година в Министерството на образованието и науката.

ОУ „ Н.Й.Вапцаров” се включи в две от секциите:

В Секция 1: Петя Русинова представи  доклад на тема "Празникът и хлябът от раклата на баба" - мисия "да замесиш българин" в ОУ "Н.Й.Вапцаров" с. Селановци"и спечели една от специалните награди на Националния дворец на децата.

В Секция 3: Трима от участниците в ателието „Празникът и хлябът от раклата на баба”, работещо по проект „Твоят час” по ОП НОИР представиха възстановка на празника „Гергьовден”. Виктория Илиева, Симона Анатолиева и Виктория Сарафска впечатлиха компетентното жури с артистичното си изпълнение и заслужено спечелиха ПЪРВО място в КАТЕГОРИЯ “ВЪЗСТАНОВКА НА НАРОДНИ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ”.

Поредният успех на селановските деца е резултат от системна работа на всички учители в училището за разкриване и целенасочено развиване на способностите на всяко дете.

ПЕТЯ РУСИНОВА

                                                    17457638 1870128043275801 7281634913398891800 n