Име Позиция Телефон Област Община Държава
Петя Русинова Петкова Директор
Петя Илиева ЗАС
Соня Илиева Счетоводител
Детелина Гергова Начален учител
Йорданка Петрова Начален учител
Цветелина Тошева Учител - ЦДО
Даниела Бабулска Начален учител
Силвия Иванова Ресурсен учител
Цецка Йорданова Начален учител
Иванка Савчева Учител - ЦДО
Даниела Кунчева Учител по математика, ФА и ИТ
Сеня Върбанова Учител по БЕЛ
Моника Цветкова Учител по ХООС, БЗО и ЧП
Катя Недялкова Учител по английски език
Илия Петров Учител по ГИ и ФВС
Павлина Горанова Учител по математика, ФА и ИТ
Петя Георгиева Ресурсен учител
Лидия Илиевска Логопед
Виктория Костадинова Психолог
Соня Ангелова – Недялкова Ресурсен учител