Тема на проекта Начало и край на проекта Програма/ организация партньор
Проект „Включващо обучение”-едно от 84 –те пилотни училища за работа с ученици със СОП – Дейност 2    27  април  2012 г.    31 декември 2015 г. Бенефициент – МОН по ОП РЧР
Проект „Подкрепа за равен достъп и личностно разнитие” –работа с ученици със СОП – Дейност 2 31      януари  2016 г.    31 август 2017 г. Бенефициент – МОН по ОП НОИР
Проект „И аз мога…” 01.10.2015 31.08.2016 ЦОИДУЕМ
„Класна стая под небето” 16.05.2016 31.10.2016 ПУДООС
„Да си лафим без WI – FI” 06. 2016 НМД
Проeкт «Всеки ученик ще бъде отличник» 2015 – 2016 Център АМАЛИПЕ
Училището като център на общността 2014-2016 НМД
Проект „Активно бащинство” 2015 -2016 Асоциация „Родители”
Партньор на СК по борба "Селановци-93"за "Спорт за децата в свободното време"2016, направление "Начално обучение по вид спорт" 02.2016 – 12.2016 ММС
Патньор на СК по борба "Селановци-93" за "Спорт за децата в риск" 2016  направление "Начално обучение по вид спорт" и проект 02.2016 – 12.2016 ММС

 

Работа по национални програми

Наименование на националната програма

НП «Училището – територия на учениците», модул: «Подкрепа на  целодневно обучение на учениците от начален етап»

НП „С грижа за всеки ученик”, Модул 3 „Осигуряване на допълнително обучение на ученици от начален етап за повишаване нивото на постиженията им”- 3 групи и Модул 4 „Осигуряване на допълнително обучение на ученици от прогимназиален етап за повишаване нивото на постиженията им”- 3 групи