Безплатна храна

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗПЛАТНА ЗАКУСКА НА УЧЕНИЦИ ОТ 1 ДО 4КЛАС

СЪГЛАСНО ДОГОВОР № 2/16.09.2016 г.

МУЖДУ ОУ „Н.Й.ВАПЦАРОВ” С.СЕЛАНОВЦИ И

ЕТ „ВАЛЕНТИНО – ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ”

СРОК НА ДОГОВОРА 19.09.2016г. - 31.05.2017г.

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗПЛАТЕН ОБЯД НА УЧЕНИЦИ ОТ 1 ДО 4КЛАС

СЪГЛАСНО ДОГОВОР № 2/16.09.2016г.

МУЖДУ ОУ „Н.Й.ВАПЦАРОВ” С.СЕЛАНОВЦИ И

ЕТ „ВАЛЕНТИНО – ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ”

СРОК НА ДОГОВОРА 19.09.2016г. - 31.05.2017г.

Лице за контакти: Петя Русинова –директор на ОУ „Н.Й.Вапцаров” Селановци,

тел:0894385032