Обучение на учители от Селановци и Търнава

ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ ОТ СЕЛАНОВЦИ И ТЪРНАВА

ПО ПРОЕКТ НА НМД – „УЧИЛИЩЕТО КАТО ЦЕНТЪР НА ОБЩНОСТТА”

 

101 6385

ОУ „Н.Й.Вапцаров” Селановци и ОУ „Хр.Ботев” Търнава са участници в проект на НМД „Училището като център на общността”. Дейностите по проекта са свързани с привличане на всички фактори в общността за развитието и реализацията на учениците. Екипите и на двете училища са убедени, че този процес е взаимен и целенасочено планират и реализират дейности за включване в цялостната дейност на общността в двете населени места. Бързо променящата се действителност изисква непрекъснато усъвършенстване и самоусъвършенстване на педагогическите специалисти. Практиката е доказала, че най-добрата форма е обмяната на добри практики. Двете училища имат много общи елементи в развитието и дейността си. Този факт даде основание за изграждане на едно по-дълготрайно сътрудничество, което има своята няколко годишна история. Обменните визити имат различен обект на наблюдение и обсъждане, но винаги в тях стои идеята за по-успешно развитие на всяко дете.

101 6436Тази година общите дейности се обогатиха с изнесено обучение, което започна с изключително полезно занимание в училището в Търнава. Домакините представиха дейността на своето училище и обобщиха проблемните области, в които работят и двете училища. Селановското училище сподели постижения при задържане на учениците в училище чрез дейностите по проекти.

Обучението продължи във Враца под ръководството на проф.д-р Мария Баева с акцент върху приобщаващото образование, емпатията и преодоляване на агресията. Изключително полезен се оказа модулът, ръководен от Йонка Данова – координатор на проекта към НМД и за двете училища. Учителите успяха да обобщят силните страни на своите училища и да дефинират проблемните области и пропуски. На тях те погледнаха като на възможност за развитие и обогатяване на дейността.

Така по естествен начин се стигна до идеята да се оформи екип от три училища /като се включи и ОУ „Хр.Ботев” с. Галиче/ и дейностите да се надграждат по проект „Всеки ученик ще бъде отличник -2” към Център Амалипе. Това ще превърне партньорството в трайна система от дейности , в която отново на децата ще бъде даден простор за изява.

 

ПЕТЯ РУСИНОВА – директор на ОУ „Н.Й.Вапцаров”