СЕЛАНОВСКИТЕ ДЕЦА – ЗА ТЪРПИМОСТ И ТОЛЕРАНТНОСТ

IMG 4859

За приятелство, толерантност, търпимост и приемане на „различния” говориха, пяха и рецитираха учениците от ОУ „Н.Й.Вапцаров” Селановци на 16.11.2016 – Международен ден на толерантността. Празникът беше подготвен по традиция с активното участие на ученици със специални образователни потребности. Те са участници и в Ателие „Сръчни ръце”с ръководител Соня Ангелова, работещо по проект „Твоят час” по ОП НОИР. Това беше и тяхната първа публична изява, както и първо събитие по проекта. Публиката видя на практика успешно реализирани дейности в полза на децата с различен етнически произход, различен пол, цвят на очите, но с еднакво жадни за обич детски сърчица. Празникът е част от инициативите, подкрепяни от проектите „Всеки ученик ще бъде отличник” към център Амалипе и „Училището като център в общността” към НМД.

С много настроение се включиха всички ученици от начален етап, подкрепени от своите по-големи приятели от пети до осми клас. Сменяха се цветовете на дъгата, а пред нея с думите си децата напомняха колко е ценен всеки човек в пъстрата градина на света.

Събитието беше посетено от Росица Койнова – кмет на селото, Анета Тинчева – регионален представител на комисията за борба с дискриминацията, гостите от с. Търнава Ирена Янкова – директор на ОУ „Хр.Ботев” и членовете на училищния екип за подкрепа на личностно развитие,д-р Станка Пирянкова – новоизбранияг председател на Обществения съвет на училището, екипа на НЧ „Самообразование1894”, родители и представители на общността. Училището получи поздравителни адреси и от Йосиф Нунев – държавен експерт в МОН и Росен Добрев – кмет на община Оряхово.

Петя Русинова