УСПЕХИ НА СЕЛАНОВСКОТО УЧИЛИЩЕ В X НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ОТ УЧИТЕЛЯ – С ЛЮБОВ”

17342715 1870128443275761 6505199539440361687 nКонкурсът се обявява за специалисти, работещи с деца и ученици с изявени дарби в направление „Изкуства”, и за учители – творци. В този си формат той обединява традициите на Конкурс за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности и Национален литературен конкурс „От учителя – с любов”. Организатори са Министерство на образованието и науката, Международна фестивална програма „Приятели на България” и Националният дворец на децата.

Целите на конкурса са : стимулиране и популяризиране на добри практики и нови форми за занимания по интереси и изява на децата и учениците и стимулиране и популяризиране на творческите идеи и форми на работа на българските учители.

Конкурсът предвижда участие в три независими една от друга секции.

Секция 1. Представяне на писмени доклади на тема „Добри практики и нови форми за занимания по интереси и изява на децата и учениците”.

Секция 2. Литературен конкурс – поезия и проза.

      Секция 3. Практическа част.Включва участие на педагогическия специалист и творческата формация от деца и ученици, която ръководи /от училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, частни образователни школи и школи по изкуства, читалища и др. юридически лица, работещи в това направление/.Проведе се на 24 и 25 март 2017 г. в Националния дворец на децата, София.

Участниците се представят с кратко устно изложение на дейността си и с изпълнения/ демонстрации на свои възпитаници, с продължителност до 15 минути.

Оценяването се извършва от комисия, включваща представители на организаторите и външни експерти. Решенията на комисията са окончателни.

Прочети още: УСПЕХИ НА СЕЛАНОВСКОТО УЧИЛИЩЕ В X НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ОТ УЧИТЕЛЯ – С ЛЮБОВ”