„СЛЪНЦЕТО ГРЕЕ ЗА ВСИЧКИ” – СЕЛАНОВСКОТО УЧИЛИЩЕ В НАВЕЧЕРИЕТО НА ПРАЗНИКА БАНГО ВАСИЛ

101 6631         Една от характерните черти в дейността на ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Селановци е издирването, възраждането и почитането на традициите на всички етноси, които живеят в едно от най-големите села в България. На 12 януари 2018 – деня, в който училището навърши 60 години, учениците от групите за целодневна организация /занималните/ подготвиха и представиха празника „Банго Васил”, в който се преплитаха обреди, песни, танци и поучителна приказка,съхранили своя неувяхващ колорит през вековете. В часовете за занимания по интереси те работят по помагалата, подготвени от Център „Амалипе”. Изучават фолклор на етносите. Търсят и проучват своето родословно дърво, за да намерят стабилната основа, на която да градят своето успешно бъдеще. За това ще им помогнат и знанията, придобити в нашето любимо училище .Не случайно името на проекта „Всеки ученик ще бъде отличник” към Център Амалипе се превръща в желана и възможна цел. Гости на празника бяха родители и учители, съпричастни на идеята за толерантност.

Петя Русинова