Да ориентираме нашите деца в правилния избор за тяхното бъдеще!
Това беше темата на срещата,която се състоя в ОУ”Н.Й.Вапцаров”с. Селановци, организирана по НП”Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници”. Децата се запознаха с дейността на местни предприемачи различни етноси.