ЕКИП

 1. Надя Ставрева –директор
 2. Даниела Кунчева – главен учител – математика, КМ, ИТ, Биология и ЗО, Физика и астрономия, ЧП
 3. Гергана Янчева-Ценкова – старши учител по математика и ИТ
 4. Петя Илиева – Кръстева –ЗАС
 5. Соня Илиева – счетоводител
 6. Цветелина Тошева – учител – начален етап
 7. Даниела Бабулска – старши учител – начален етап
 8. Нина Димитрова – учител ЦОУД
 9. Петя Георгиева – ресурсен учител
 10. Цецка Йорданова – старши учител- начален етап
 11. Детелина Гергова– старши учител- начален етап
 12. Полина Борисова – учител ЦОУД
 13. Ивалина Русинова – учител по история и цивилизация
 14. Калина Кунчева – учител по БЕЛ
 15. Катя Недялкова – старши учител по английски език
 16. Илия Петров – старши учител по география и икономика и ФВС
 17.  Йоана Милчева – ресурсен учител
 18.  Соня Ангелова Недялкова – ресурсен учител
 19. Лидия Илиевска –  логопед
 20. Виктория Костадинова-психолог
 21. Ралица Дилова – социален работник
 22. Христина Антонова – пом. на учителя
 23. Цветелина Георгиева – пом. на учителя
 24. Галя Илиева – учител ЦОУД