ЕКИП

 1. Виктория Костадинова –директор
 2. Даниела Кунчева – главен учител – прогимназиален етап
 3. Гергана Велизарова Янчева-Ценкова – старши учител по математика и ИТ
 4. Петя Илиева – Кръстева –ЗАС
 5. Соня Илиева – счетоводител
 6. Цветелина Тошева – учител – начален етап
 7. Надя Ставрева – учител ЦОУД
 8. Даниела Бабулска – старши учител – начален етап
 9. Нина Димитрова – учител ЦОУД
 10. Петя Георгиева – учител ЦОУД
 11. Цецка Йорданова – старши учител- начален етап
 12. Детелина Гергова– старши учител- начален етап
 13. Полина Борисова – учител по математика, ЧП, ТП
 14. Ивалина Русинова – учител по история и цивилизация
 15. Калина Кунчева – учител по БЕЛ
 16. Катя Недялкова – старши учител по английски език
 17. Илия Петров – старши учител по география и икономика и ФВС
 18.  Силвия Иванова – ресурсен учител
 19. Моника Цветкова – ресурсен учител
 20.  Соня Ангелова Недялкова – ресурсен учител
 21. Лидия Илиевска –  логопед
 22. Ралица Дилова – социален работник
 23. Юнал Здравкова – пом. на учителя
 24. Христина Антонова – пом. на учителя
 25. Цветелина Георгиева – пом. на учителя
 26. Галя Илиева – пом. на учителя