ЕКИП

 1. Надя Ставрева –директор
 2. Даниела Кунчева – старши учител – Математика и Физика и астрономия
 3. Петя Илиева – Кръстева –ЗАС
 4. Соня Илиева – счетоводител
 5. Цветелина Тошева – учител – начален етап
 6. Даниела Бабулска – старши учител – начален етап
 7. Нина Димитрова – учител – начален етап
 8. Петя Георгиева – ресурсен учител
 9. Цецка Йорданова – старши учител- начален етап
 10. Детелина Гергова– старши учител- начален етап
 11. Ивалина Русинова – учител по История и цивилизация, География и икономика, ИИ
 12. Калина Кунчева – учител по БЕЛ
 13. Катя Недялкова – старши учител по Английски език
 14.  Йоана Милчева – ресурсен учител
 15.  Соня Ангелова – Недялкова – ресурсен учител
 16. Лидия Илиевска –  логопед
 17. Вероника Иванова – психолог
 18. Ралица Дилова – социален работник
 19. Христина Антонова – учител ЦОУД 2-4 клас
 20. Цветелина Георгиева – учител по Биология и ЗО, ЧП, ХООС, КМИТ, Технологии и предприемачество
 21. Галя Илиева – учител ЦОУД 3 клас
 22. Християн Лаков – учител Физическо възпитание и спорт
 23. Даниела Беновска – учител ЦОУД 1 клас
 24. Веселка Тодорова – помощник на учителя
 25. Пепа Иванова – чистач/хигиенсит
 26. Вероника Огнянова – чистач/хигенист
 27. Николай Николов – работник поддръжка