ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Селановци, общ. Оряхово кандидатства по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ за сформиране на групи и отбори за реализиране на занимания в сферата на музикалното, танцовото и театралното изкуство и в сферата на колективните спортове за следващата учебна 2024/2025 година
Модул 1. „ИЗКУСТВА” – Сформиране на групи за занимания в сферата на изкуствата – музикално, танцово, театрално
I групa

 1. Танцово изкуство.
 2. Група за народни танци.
 3. Запознаване с българския фолклор. Разучаване на основните хора в Северняшка фолклорна област.
 4. I – IV клас – момичета, момчета, смесени
 5. V – VII клас – момичета, момчета , смесени
 6. От 8 до 15 участници
 7. Нина Димитрова – учител в ОУ „Н.Й.Вапцаров“ с. Селановци
 8. Цели: Да се създаде у децата траен интерес и положителна нагласа към музиката и фолклора. Развитие на умения за работа в екип. Посочените за изучаване хора се отличават с интересни и сложни движения, в които се крие специфичния народностен стил, оформил се в продължение на векове. Бъдещите танцьори трябва да изградят художествен вкус не само у себе си, но и в изпълнението си пред публиката. Да разкрият особеностите на българския народен танц, като го пазят неприсъщи и чужди влияния. Създаване на умения за движение с музика и художествено изпълнение на поставените танци. Придобитите знания да съдействат училището да стане по-привлекателно място за учащите.

Модул 2. „СПОРТ” – Сформиране на отбори за занимания в сферата на спорта – по футбол, баскетбол, волейбол
I отбор

 1. I – IV клас – момичета, момчета, смесени
 2. V – VII клас – момичета, момчета , смесени
 3. 10 до 15 ученици.
 4. Християн Лаков – учител в ОУ „Н.Й.Вапцаров“ с. Селановци
 5. Цели:
  5.1.Укрепване здравето на учениците и формиране на правилно телодържание;
  5.2.Усъвършенстване на жизнено важните двигателни умения и навици – ходене, бягане, скачане;
  5.3.Подобряване нивото на основните за човека двигателни качества – сила, бързина, издръжливост, ловкост и гъвкавост;
  5.4.Развитие на специфичните за волейболната игра разновидности на двигателните качества;
  5.5. Подобряване на теоретичната подготовка, получаване на знания за естеството на играта, техника, тактика и т.н.;
  5.6.Изграждане на система ценностни качества и висок морал сред учениците.
Категории: Новини