В изпълнение на дейностите по проект “Равен достъп до училищно образование в условията но кризи” за поредна година учениците първи клас и техните родители бяха обучени за работа с електронен дневник и виртуална класна стая.