ОУ „Н.Й.Вапцаров“ след проведена Конкурсна процедура 33.21-2022 на Център за образователна интеграция на деца и ученици етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ е с одобрен проект.Целта на Проект „65 ГОДИНИ ЗАЕДНО С ЕДНА ЦЕЛ“ е да се създаде работещ модел за преодоляване на етнически и други предразсъдъци, взаимно опознаване и приемане, личностна изява и развитие на компетентности чрез дейности, включващи ученици, учители, родители, представители на общността, чрез събития организирани съвместно и с представители на други училища.
Категории: Новини