ОУ „Н.Й.Вапцаров“ започна работа по проект свързан с популяризирането на демократичното образование в държавните училища. Проектът е сътрудничество между 5 държави – Белгия, Италия, Испания, Естония и България. Продължителността му е 30 месеца и ще се ръководи белгийската страна. В проекта са включени по две училища всяка държава – едно демократично училище и едно държавно училище. Наш партньор българска страна е Общност за демократично образование гр.София.
Целта е внедряване на „философията на демократичното образование“ в по-традиционни (държавни) училища чрез обучение на учителите и придобиване на знания и умения в учениците като: активна гражданска позиция, критично мислене, съпричастност, креативност, справяне с проблемни ситуации и др.
Дейностите по този проект ще дадат възможност за обмяна на добри практики между страните участници. Педагогическият персонал, който участва ще се запознае с полезни идеи за преодоляване на предизвикателствата в съвременната образователна система. Този проект е допълващ за цялостната дейност и развитието на училището като иновативен център на общността.
От тази учебна училището в Селановци започна работа и по своята нова иновация „Успявам с Jump Math”. Ще се обучават ученици първи клас за срок 3 поредни години в часовете по математика. Традиционните учебници ще бъдат заменени с тези на Jump math, а дейностите по предмета ще бъдат организирани по специално подготвени учебни материали и ресурси, съответстващи на класа. Обучението ще се извършва педагогически специалист преминал курс на обучение.
Всички ние, възрастните, знаем, че математиката е един основните предмети в училище, но и най-стресиращите. Целта на иновацията е да се преодолее тази бариера, да се предоставят на децата други, по-достъпни до тях модели, които да им помогнат да разберат математическите концепции. Иновацията ще спомогне за повече увереност в децата, намиране на начини за справяне в различни ситуации и развиване на иновативен начин на мислене. Математиката е важен и основен предмет в началния етап на образованието, тя формира в учениците бъдещите им нагласи, стремежи и знания. Прилагането на този иновативен метод в преподаването по математика е насочено към засилване увереността на учениците в собствените им възможности, логическо мислене, концентрация и самостоятелност.
Училището продължава да работи и по Клуб „Пътувам в Европа на английски език“, също част иновативните дейности в селановското училище. Тази учебна година шестокласниците ще „посетят“ 5 нови страни Европейския съюз. Придобитите социални умения са приложими както за обучаемия в личния му живот, така и в професионалния му живот. Придобитите умения за общуване на английски език са необходими както за страни в Европейския съюз, така и за различни работни места в страната. На този етап училището не може да предложи възможност за обучение по част професия, но може да ориентира учениците да продължат образованието си в професионални училища.
На територията на общината, Селановското училище е  единственото иновативно, което се е превърнало в притегателен център за учениците, предлагайки съвременни и навременни иновации.
Всички тези проекти са доказателство, че иновативното училище в Селановци продължава да работи с поглед към бъдещето, с поглед устремен към нашите деца, и с вяра, че всяко дете ще се стане успешен възрастен утре.
През настоящата учебна година училището работи по няколко национални програми:
– НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници”, по която вече се проведоха няколко инициативи – „Подари книга“, „Не на агресията“, „Животът е безценен, не го заменяй за дрога, алкохол и тютюн“ и няколко тематични родителски срещи.
 – НП „Заедно в изкуствата и в спорта“,  по която в училището се провеждат театрални репетиции, а спортните и танцови състави тренират усърдно.
– НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ Модул 5 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“, по която вече в двора на училището има изградена такава.

 

Категории: Новини

0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder