На 27.09. (сряда) в Актовата зала в училище се проведе първата за новата учебна година Обща родителска среща. Присъстващите родители се запознаха с Правилника и дейността на училището за новата учебна година.

Г-жа Надя Ставрева (директор на ОУ “Н.Й.Вапцаров”) запозна и информира родителите с инструктаж за БДП.

Категории: Новини