И тази година, в последната сряда на месец февруари, ученическия съвет и ЕПЛР към ОУ “Н.ЙВапцаров” организира отбелязването на международната инициатива, посветена на борбата с тормоза в училище – “Ден на розовата фланелка”.
С послания за търпимост, толерантност, съпричастност, добри думи и дела премина деня.
Материалите с тематично лого бяха осигурени Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Оряхово.

Категории: Новини