Уважаеми ученици и родители,
Във връзка с постъпило писмо Министерство на образованието и науката, настъпилата лятна ваканция и осъществено журналистическо разследване и репортаж за непристойно поведение на ученици, напомняме накратко някои основните моменти Закона за закрила на детето и призоваваме за тяхното спазване:
· Нормата на чл. 5б Закона за закрила на детето – пълна забрана за предлагането и продажбата на малолетни и непълнолетни на алкохол, цигари и други изделия за пушене, както и райски газ и други наркозависими вещества.
· Спазване на „вечерен час“, регламентирано в чл.8 Закона за закрила на детето и чл. 5а Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места, според което родителите, настойниците или тези, които полагат грижа за детето, следва да го придружат на обществени места след 20:00ч, ако детето не е навършило 14- годишна възраст, а ако е навършило14 години, да бъде с дееспособно пълнолетно лице, което да бъде придружител, като удостоверяват това му качество с декларация по образец;
· Недопустимо е допускането на малолетни и непълнолетни до обществени места, в които се представят програми с еротично или порнографско съдържание, както и в игрални зали, казина и друго обекти с хазартна насоченост, съгласно Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места.
Всяко дете, което не е спазило едно горепосочените наредби, попада в риск според Закона за закрила на детето и трябва да се уведоми ДАЗД и/или „Социално подпомагане“.
Предвид започналата лятна ваканция апелираме към осведоменост на родителите и учениците, и спазването страна на учениците на морално-етичните норми на поведение.

Категории: Новини