Обществен съвет на ОУ „Н.И.Вапцаров” с. Селановци в следния състав:

Председател:

Нина Георгиева

Членове: Членове:

Вероника Иванова

Станка Пирянкова

Петя Гечева

Вероника Огнянова

Резервни членове:

Пламен Смиленов

Асен Бошнаков

Мариана Костова

Хриска Шиндерска

Аксиния Илиева

Обществен съвет на ОУ „Н.И.Вапцаров” с. Селановци в следния състав:

Председател: Нина Георгиева Членове: Вероника Иванова Станка Пирянкова Петя Гечева Вероника Огнянова

Резервни членове: Пламен Смиленов

Асен Бошнаков Мариана Костова Хриска Шиндерска Аксиния Илиева Секретар: Петя Илиева – ЗАС

Петя Илиева – ЗАС