Обществен съвет на ОУ „Н.И.Вапцаров” с. Селановци в следния състав:

Председател:

Цветелина Йорданова Кръстева

Членове:

Петьо Митков Василев

Стефка Борисова Димитрова

Малина Наскова Арсова

Константина Тихомирова Константинова

Симона Валентинова Маринова