ОУ „Н.Й.Вапцаров“, с.Селановци и тази година изпълнява дейностите по проект DESC – Демократично образование в училищата, финансиран програмата Еразъм +, с основен акцент към държавно-финансираните учебни заведения в 4 европейски държави – България, Белгия, Испания и Италия.
Част екипа на училището участва в поредната международна среща, този път в Естония, където се запозна с дейностите, начините на преподаване и използваните методи в демократичното училище Lejutajate Kulakool в Саана.
Проектът се очаква да приключи през лятото на 2024г..

Категории: Новини