• Понеделник
 • Вторник
 • сряда
 • четвъртък
 • петък
 • 1ви час
 • Български език
  и литература

 • Български език
  и литература

 • Български език
  и литература

 • Български език
  и литература

 • Български език
  и литература – ИУЧ

 • 2ри час
 • Български език
  и литература

 • Български език
  и литература

 • Български език
  и литература

 • Български език
  и литература – ИУЧ

 • Математика – ИУЧ

 • 3ти час
 • Физическо
  възпитание и
  спорт

 • Математика

 • Технологии и
  предприе
  мачество

 • Математика

 • Изобразително
  изкуство

 • 4ти час
 • Математика

 • Музика

 • Математика

 • Музика

 • Изобразително
  изкуство

 • 5ти час
 • Родинозна-
  ние

 • Час на класа

 • Физическо
  възпитание и
  спорт

 • Факултативно
  избираем час
  – ФУЧ

 • Физическо възпитание и
  спорт – спортни дейности

 • Понеделник
 • Български език
  и литература

 • Български език
  и литература

 • Физическо
  възпитание и
  спорт

 • Математика

 • Родинозна-
  ние

 • Вторник
 • Български език
  и литература

 • Български език
  и литература

 • Математика

 • Музика

 • Час на класа

 • сряда
 • Български език
  и литература

 • Български език
  и литература

 • Технологии и
  предприе
  мачество

 • Математика

 • Физическо
  възпитание и
  спорт

 • четвъртък
 • Български език
  и литература

 • Български език
  и литература – ИУЧ

 • Математика

 • Музика

 • Факултативно
  избираем час
  – ФУЧ

 • петък
 • Български език
  и литература – ИУЧ

 • Математика – ИУЧ

 • Изобразително
  изкуство

 • Изобразително
  изкуство

 • Физическо възпитание и
  спорт – спортни дейности