• Понеделник
 • Вторник
 • сряда
 • четвъртък
 • петък
 • 1ви час
 • Български език и литература

 • Български език и литература

 • Български език и литература

 • Български език и литература

 • Български език и литература – ИУЧ

 • 2ри час
 • Български език и литература

 • Български език и литература

 • Български език и литература

 • Български език и литература – ИУЧ

 • Английски език

 • 3ти час
 • Математика

 • Математика

 • Английски език

 • Математика
 • Математика – ИУЧ
 • 4ти час
 • Физическо възпитание и спорт

 • Музика

 • Физическо възпитание и спорт

 • Технологии и предпиемачество

 • Музика

 • 5ти час
 • Родинознание

 • Час на класа

 • Математика
 • Физическо възпитание – спортни дейности

 • Изобразително изкуство

 • 6ти час
 • 7ми час
 • 8ми час
 • 9ти час
 • Понеделник
 • Български език и литература

 • Български език и литература

 • Математика

 • Физическо възпитание и спорт

 • Родинознание

 • Вторник
 • Български език и литература

 • Български език и литература

 • Математика

 • Музика

 • Час на класа

 • сряда
 • Български език и литература

 • Български език и литература

 • Английски език

 • Физическо възпитание и спорт

 • Математика

 • четвъртък
 • Български език и литература

 • Български език и литература – ИУЧ

 • Математика

 • Технологии и предпиемачество

 • Физическо възпитание – спортни дейности

 • петък
 • Български език и литература – ИУЧ

 • Английски език

 • Математика – ИУЧ

 • Музика

 • Изобразително изкуство