• Понеделник
 • Вторник
 • сряда
 • четвъртък
 • петък
 • 1ви час
 • Български
  език и
  литература

 • Български език и
  литература

 • Български език
  и литература

 • Български език
  и литература

 • Математика-ИУЧ

 • 2ри час
 • Български език
  и литературa

 • Български език
  и
  литература

 • Български език
  и литература

 • Български език и
  литература – ИУЧ

 • Физическо
  възпитание и спорт

 • 3ти час
 • Английски
  език

 • Математика

 • Физическо
  възпитание и
  спорт

 • Човекът и обществото

 • Английски език

 • 4ти час
 • Музика

 • Технологии
  и
  предприемачество

 • Английски
  език

 • Математика

 • Български език – ИУЧ

 • 5ти час
 • Математика

 • Човекът и природата

 • Математика

 • Изобразително
  изкуство

 • Човекът и природата

 • 6ти час
 • Час на класа

 • Физическо възпитание и
  спорт –
  спортни дейности

 • Изобразително
  изкуство

 • Компютърно
  моделиране

 • Понеделник
 • Български
  език и
  литература

 • Български език
  и литературa

 • Английски
  език

 • Музика

 • Математика

 • Час на класа

 • Вторник
 • Български език и
  литература

 • Български език
  и
  литература

 • Математика

 • Технологии
  и
  предприемачество

 • Човекът и природата

 • Физическо възпитание и
  спорт –
  спортни дейности

 • сряда
 • Български език
  и литература

 • Български език
  и литература

 • Физическо
  възпитание и
  спорт

 • Английски
  език

 • Математика

 • четвъртък
 • Български език
  и литература

 • Български език и
  литература – ИУЧ

 • Човекът и обществото

 • Математика

 • Изобразително
  изкуство

 • Изобразително
  изкуство

 • петък
 • Математика-ИУЧ

 • Физическо
  възпитание и спорт

 • Английски език

 • Български език – ИУЧ

 • Човекът и природата

 • Компютърно
  моделиране