• Понеделник
 • Вторник
 • сряда
 • четвъртък
 • петък
 • 1ви час
 • Английски език
 • Български език и литература
 • Английски език
 • Български език и литература
 • Български език и литература-ИУЧ

 • 2ри час
 • Български език и литературa

 • Български език и литература
 • Български език и литература
 • Български език и литература-ИУЧ
 • Физическо възпитание и спорт
 • 3ти час
 • Български език и литература
 • Физическо възпитание и спорт
 • Български език и литература
 • Компютърно моделиране
 • Английски език

 • 4ти час
 • Музика

 • Математика
 • Технологии и предприемачество
 • Математика
 • Математика-ИУЧ

 • 5ти час
 • Математика

 • Човекът и природата
 • Математика
 • Изобразително изкуство
 • Човекът и природата

 • 6ти час
 • Човекът и обществото

 • Час на класа
 • Физическо възпитание и спорт-спортни дейности
 • Изобразително изкуство
 • 7ми час
 • 8ми час
 • 9ти час
 • Понеделник
 • Английски език

 • Български език и литературa

 • Български език и литература

 • Музика

 • Математика

 • Човекът и обществото

 • Вторник
 • Български език и литература

 • Български език и литература

 • Физическо възпитание и спорт

 • Математика

 • Човекът и природата

 • Час на класа

 • сряда
 • Английски език

 • Български език и литература

 • Български език и литература

 • Технологии и предприемачество

 • Математика

 • Физическо възпитание и спорт-спортни дейности

 • четвъртък
 • Български език и литература

 • Български език и литература-ИУЧ

 • Компютърно моделиране

 • Математика

 • Изобразително изкуство

 • Изобразително изкуство

 • петък
 • Български език и литература-ИУЧ

 • Физическо възпитание и спорт

 • Английски език

 • Математика-ИУЧ

 • Човекът и природата