• Понеделник
 • Вторник
 • сряда
 • четвъртък
 • петък
 • 1ви час
 • Математика
 • Български език и литература

 • Български език и литература
 • Човекът и природата

 • Математика
 • 2ри час
 • История и цивилизация
 • Български език и литература
 • История и цивилизация
 • География и икономика

 • Математика-ИУЧ

 • 3ти час
 • Човекът и природата

 • Математика

 • Човекът и природата

 • Физическо възпитание и спорт

 • Български език и литература-ИУЧ
 • 4ти час
 • Български език и литература

 • Английски език

 • Математика
 • Български език литература
 • Английски език

 • 5ти час
 • Български език и литература

 • Изобразително изкуство

 • География и икономика
 • Английски език
 • Музика

 • 6ти час
 • Компютърно моделиране и информационни технологии

 • Изобразително изкуство
 • Музика

 • Математика

 • Физическо възпитание и спорт

 • 7ми час
 • Физическо възпитание и спорт – модул

 • Физическо възпитание и спорт

 • Час на класа
 • Технологии и предприемачество

 • 8ми час
 • 9ти час
 • Понеделник
 • Математика

 • История и цивилизация

 • Човекът и природата

 • Български език и литература

 • Български език и литература

 • Компютърно моделиране и информационни технологии

 • Физическо възпитание и спорт – модул

 • Вторник
 • Български език и литература

 • Български език и литература

 • Математика

 • Английски език

 • Изобразително изкуство

 • Изобразително изкуство

 • Физическо възпитание и спорт

 • сряда
 • Български език и литература

 • История и цивилизация

 • Човекът и природата

 • Математика

 • География и икономика

 • Музика

 • Час на класа

 • четвъртък
 • Човекът и природата

 • География и икономика

 • Физическо възпитание и спорт

 • Български език литература

 • Английски език

 • Математика

 • Технологии и предприемачество

 • петък
 • Математика

 • Математика-ИУЧ

 • Български език и литература-ИУЧ

 • Английски език

 • Музика

 • Физическо възпитание и спорт