• Понеделник
 • Вторник
 • сряда
 • четвъртък
 • петък
 • 1ви час
 • КМИТ
 • География
  и икономика

 • Английски език

 • История
  и цивилизации

 • Математика

 • 2ри час
 • Английски език
  – ИУЧ

 • Математика

 • Български език
  и литература

 • Физическо
  възпитание
  и спорт

 • География
  и икономика

 • 3ти час
 • История
  и цивилизации

 • Английски език

 • Човекът
  и
  природата

 • Български език
  и литература

 • Математика – ИУЧ

 • 4ти час
 • Български език
  и литература

 • Български език
  и литература

 • Технологии и
  предприемачество

 • Математика

 • Бълг. език
  и литература – ИУЧ

 • 5ти час
 • Български език
  и литература

 • Музика

 • Математика

 • Човекът и природата

 • Изобразително изкуство

 • 6ти час
 • Математика

 • Човекът
  и природата

 • Физическо възпитание и
  спорт

 • Английски
  език

 • Изобразително изкуство

 • 7ми час
 • Физическо възпитание и
  спорт

 • Час на класа

 • Музика

 • Модул –
  физическо възпитание и
  спорт

 • Понеделник
 • КМИТ

 • Английски език
  – ИУЧ

 • История
  и цивилизации

 • Български език
  и литература

 • Български език
  и литература

 • Математика

 • Физическо възпитание и
  спорт

 • Вторник
 • География
  и икономика

 • Математика

 • Английски език

 • Български език
  и литература

 • Музика

 • Човекът
  и природата

 • сряда
 • Английски език

 • Български език
  и литература

 • Човекът
  и
  природата

 • Технологии и
  предприемачество

 • Математика

 • Физическо възпитание и
  спорт

 • Час на класа

 • четвъртък
 • История
  и цивилизации

 • Физическо
  възпитание
  и спорт

 • Български език
  и литература

 • Математика

 • Човекът и природата

 • Английски
  език

 • Музика

 • петък
 • Математика

 • География
  и икономика

 • Математика – ИУЧ

 • Бълг. език
  и литература – ИУЧ

 • Изобразително изкуство

 • Изобразително изкуство

 • Модул –
  физическо възпитание и
  спорт