• Понеделник
 • Вторник
 • сряда
 • четвъртък
 • петък
 • 1ви час
 • Математика
 • Английски език
 • Български език и литература
 • Български език и литература
 • Български език и литература – ИУЧ
 • 2ри час
 • Изобразително изкуство
 • Български език и литература
 • Човекът и природата
 • Математика
 • Математика
 • 3ти час
 • Изобразително изкуство
 • Български език и литература
 • Музика
 • Математика – ИУЧ
 • География и икономика
 • 4ти час
 • Английски език
 • Компютърно моделиране и информационни технологии
 • Математика
 • Технологии и предприемачество
 • Човекът и природата
 • 5ти час
 • История и цивилизация
 • Компютърно моделиране и информационни технологии
 • Английски език– ИУЧ
 • Технологии и предприемачество
 • Английски език
 • 6ти час
 • География и икономика
 • Математика
 • История и цивилизация
 • Физическо възпитание и спорт
 • Музика
 • 7ми час
 • Български език и литература
 • Физическо възпитание и спорт

 • Час на класа
 • Английски език
 • Физическо възпитание и спорт – волейбол
 • 8ми час
 • 9ти час
 • Понеделник
 • Математика

 • Изобразително изкуство

 • Изобразително изкуство

 • Английски език

 • История и цивилизация

 • География и икономика

 • Български език и литература

 • Вторник
 • Английски език

 • Български език и литература

 • Български език и литература

 • Компютърно моделиране и информационни технологии

 • Компютърно моделиране и информационни технологии

 • Математика

 • Физическо възпитание и спорт

 • сряда
 • Български език и литература

 • Човекът и природата

 • Музика

 • Математика

 • Английски език– ИУЧ

 • История и цивилизация

 • Час на класа

 • четвъртък
 • Български език и литература

 • Математика

 • Математика – ИУЧ

 • Технологии и предприемачество

 • Технологии и предприемачество

 • Физическо възпитание и спорт

 • Английски език

 • петък
 • Български език и литература – ИУЧ

 • Математика

 • География и икономика

 • Човекът и природата

 • Английски език

 • Музика

 • Физическо възпитание и спорт – волейбол