• Понеделник
 • Вторник
 • сряда
 • четвъртък
 • петък
 • 1ви час
 • История
  и цивилизации

 • Математика

 • Български език
  и литература

 • Български
  език и
  литература

 • География
  и икономика

 • 2ри час
 • Математика

 • Български език
  и литература

 • Физическо възпитание и
  спорт

 • Български
  език и
  литература

 • Математика

 • 3ти час
 • Биология и здравно
  образование

 • Химия
  и
  ООС

 • Математика

 • Математика

 • Български
  език и
  литература -ИУЧ

 • 4ти час
 • Математика – ИУЧ

 • Английски език

 • История
  и цивилизации

 • Изобразително
  изкуство

 • Английски език

 • 5ти час
 • Английски език

 • Физическо възпитание и
  спорт

 • КМИТ

 • Изобразително
  изкуство

 • Музика

 • 6ти час
 • Български език
  и литература

 • Физика
  и
  астрономия

 • КМИТ
 • Биология
  и ЗО

 • Химия
  и ООС

 • 7ми час
 • Технологии и
  предприемачество

 • География
  и икономика

 • Час на класа

 • Физическо възпитание и
  спорт   – модул

 • Понеделник
 • История
  и цивилизации

 • Математика

 • Биология и здравно
  образование

 • Математика – ИУЧ

 • Английски език

 • Български език
  и литература

 • Технологии и
  предприемачество

 • Вторник
 • Математика

 • Български език
  и литература

 • Химия
  и
  ООС

 • Английски език

 • Физическо възпитание и
  спорт

 • Физика
  и
  астрономия

 • География
  и икономика

 • сряда
 • Български език
  и литература

 • Физическо възпитание и
  спорт

 • Математика

 • История
  и цивилизации

 • КМИТ

 • КМИТ

 • Час на класа

 • четвъртък
 • Български
  език и
  литература

 • Български
  език и
  литература

 • Математика

 • Изобразително
  изкуство

 • Изобразително
  изкуство

 • Биология
  и ЗО

 • Физическо възпитание и
  спорт   – модул

 • петък
 • География
  и икономика

 • Математика

 • Български
  език и
  литература -ИУЧ

 • Английски език

 • Музика

 • Химия
  и ООС