• Понеделник
 • Вторник
 • сряда
 • четвъртък
 • петък
 • 1ви час
 • История и цивилизации
 • Математика
 • Български език и литература

 • Български език и литература – ИУЧ

 • Математика

 • 2ри час
 • Математика
 • Български език и литература

 • Физическо възпитание и спорт

 • География и икономика
 • Български език и литература

 • 3ти час
 • Биология и здравно образование

 • Химия и опазване на околната среда

 • Математика

 • Математика
 • Български език и литература
 • 4ти час
 • Английски език
 • Английски език

 • Математика – ИУЧ

 • Биология и здравно образование
 • Музика

 • 5ти час
 • Музика
 • Физическо възпитание и спорт

 • История и цивилизации

 • Английски език

 • Математика – ИУЧ

 • 6ти час
 • Български език и литература

 • физика и астрономия
 • КМИТ
 • Изобразително изкуство
 • Технологии и предприемачество

 • 7ми час
 • География и икономика

 • Час на класа

 • Физическо възпитание и спорт   – модул

 • Физика и астрономия

 • 8ми час
 • 9ти час
 • Понеделник
 • История и цивилизации

 • Математика

 • Биология и здравно образование

 • Английски език

 • Музика

 • Български език и литература

 • Вторник
 • Математика

 • Български език и литература

 • Химия и опазване на околната среда

 • Английски език

 • Физическо възпитание и спорт

 • физика и астрономия

 • География и икономика

 • сряда
 • Български език и литература

 • Физическо възпитание и спорт

 • Математика

 • Математика – ИУЧ

 • История и цивилизации

 • КМИТ

 • Час на класа

 • четвъртък
 • Български език и литература – ИУЧ

 • География и икономика

 • Математика

 • Биология и здравно образование

 • Английски език

 • Изобразително изкуство

 • Физическо възпитание и спорт   – модул

 • петък
 • Математика

 • Български език и литература

 • Български език и литература

 • Музика

 • Математика – ИУЧ

 • Технологии и предприемачество

 • Физика и астрономия