• Понеделник
 • Вторник
 • сряда
 • четвъртък
 • петък
 • 1ви час
 • Български език и литература
 • Химия и опазване на околната среда
 • История и цивилизация
 • Математика
 • Математика
 • 2ри час
 • Математика
 • Математика
 • Български език и литература
 • Български език и литература
 • Математика
 • 3ти час
 • Физика и астрономия
 • Биология и здравно образование
 • Български език и литература
 • Математика– ИУЧ
 • Български език и литература
 • 4ти час
 • История и цивилизация
 • Английски език
 • Музика
 • Физическо възпитание и спорт
 • Музика
 • 5ти час
 • Изобразително изкуство
 • Физическо възпитание и спорт

 • География и икономика
 • Английски език
 • География и икономика
 • 6ти час
 • Английски език
 • Български език и литература
 • Математика

 • Физика и астрономия
 • Биология и здравно образование
 • 7ми час
 • Физическо възпитание и спорт – волейбол
 • Час на класа

 • Технологии и предприемачество
 • Информационни технологии
 • 8ми час
 • 9ти час
 • Понеделник
 • Български език и литература

 • Математика

 • Физика и астрономия

 • История и цивилизация

 • Изобразително изкуство

 • Английски език

 • Физическо възпитание и спорт – волейбол

 • Вторник
 • Химия и опазване на околната среда

 • Математика

 • Биология и здравно образование

 • Английски език

 • Физическо възпитание и спорт

 • Български език и литература

 • сряда
 • История и цивилизация

 • Български език и литература

 • Български език и литература

 • Музика

 • География и икономика

 • Математика

 • Час на класа

 • четвъртък
 • Математика

 • Български език и литература

 • Математика– ИУЧ

 • Физическо възпитание и спорт

 • Английски език

 • Физика и астрономия

 • Технологии и предприемачество

 • петък
 • Математика

 • Математика

 • Български език и литература

 • Музика

 • География и икономика

 • Биология и здравно образование

 • Информационни технологии