• Понеделник
 • Вторник
 • сряда
 • четвъртък
 • петък
 • 1ви час
 • Български език и литература
 • Биология и здравно образование

 • Математика

 • Български език и литература

 • Химия и опазване на околната среда

 • 2ри час
 • Математика
 • Математика
 • Информационни технологии

 • Математика
 • География и икономика

 • 3ти час
 • Английски език
 • Английски език

 • Български език и литература

 • Математика– ИУЧ
 • Математика
 • 4ти час
 • История и цивилизация
 • Химия и опазване на околната среда

 • Български език и литература

 • Физическо възпитание и спорт
 • Български език и литература – ИУЧ

 • 5ти час
 • Изобразително изкуство
 • Физическо възпитание и спорт

 • Физика и астрономия

 • История и цивилизация

 • Биология и здравно образование

 • 6ти час
 • Изобразително изкуство

 • Български език и литература
 • География и икономика
 • Английски език
 • Музика

 • 7ми час
 • Технологии и предприемачество

 • Час на класа

 • Физическо възпитание и спорт   – модул

 • 8ми час
 • 9ти час
 • Понеделник
 • Български език и литература

 • Математика

 • Английски език

 • История и цивилизация

 • Изобразително изкуство

 • Изобразително изкуство

 • Вторник
 • Биология и здравно образование

 • Математика

 • Английски език

 • Химия и опазване на околната среда

 • Физическо възпитание и спорт

 • Български език и литература

 • Технологии и предприемачество

 • сряда
 • Математика

 • Информационни технологии

 • Български език и литература

 • Български език и литература

 • Физика и астрономия

 • География и икономика

 • Час на класа

 • четвъртък
 • Български език и литература

 • Математика

 • Математика– ИУЧ

 • Физическо възпитание и спорт

 • История и цивилизация

 • Английски език

 • Физическо възпитание и спорт   – модул

 • петък
 • Химия и опазване на околната среда

 • География и икономика

 • Математика

 • Български език и литература – ИУЧ

 • Биология и здравно образование

 • Музика