ОУ “Н.Й.Вапцаров“, с.Селановци приключи обученията по две дейностите по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР). Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска отпадане в ситуация на обучение разстояние. По дейност 2 – Обучение на ученици, включително уязвими групи за придобиване на умения за обучение разстояние в електронна среда, взеха участие 14 ученици, а по дейност 4 – Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда се включиха техните родители. Обучението премина в спокойна обстановка и активно участие страна на обучаемите.

0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder