Във връзка с дейностите по НП ”Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници” ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Селановци организира Благотворителен „Меден базар”, средствата който ще бъдат използвани за закупуване на учебни помагала и пособия за деца със Специални образователни потребности.
Коледният „Меден базар” ще се състои на 21.12.2022г./сряда/ 10,00ч. до 16,00ч. в сградата на училището.
Заповядайте!
Нека отворим сърцата си за доброто!
По Коледа стават чудеса!

Категории: Новини