В ОУ „Н.Й.Вапцаров“ с. Селановци се проведе първият празник в изпълнение на Дейност 5.1 “Аз и моите корени” – поддейност „Хлябът е един“ по Проект „65 ГОДИНИ ЗАЕДНО С ЕДНА ЦЕЛ“ към Център за образователна интеграция на деца и ученици етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/.
Традициите по Ромската Нова Година пресъздадоха ученици по Проект “Всеки ученик ще бъде отличник“ към Център „Амалипе“ и ученици включени по Проект „Заедно в изкуствата и спорта“ Модул „Изкуства.
Категории: Новини