Датата е избрана целенасочено – преди началото на лятната ваканция за децата и преди множеството пътувания през юли и август. Целта е да се насочи вниманието на обществото към проблемите на безопасното придвижване и необходимостта спазването на правилата.
Децата са рискова група за възникване на пътнотранспортни травми поради малкия социален опит, възрастовите и психологични особености. Ето съвети как да предпазите децата пътни инциденти.

Категории: БДПНовини