Основно училище " Никола Йонков Вапцаров" с.Селановци

Мисията на училището е: „Всяко дете с помощта на учители и семейство днес да развие своите индивидуални способности и чувство за отговорност, за да стане успял възрастен утре!”

Училище с история

Дълга история изпълнена с успехи

Избери правилната посока за твоето дете и теб.

Поглед към бъдещето

Грижа и подкрепа за всяко дете

Вътрешната политика е да не се изоставя нито едно дете.

ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Селановци е отворило е врати на 12 януари 1958 година. През различни периоди е било основно, средно и отново основно училище. През 2008 година  на сградата е направен основен ремонт по ОП „Регионално развитие”.  Днес в него се обучават 153 ученици  в 7 паралелки първи до седми клас. Има 4 ГЦОУД . В педагогическия екип  работят 19 професионалисти, за които учителската професия е мисия. Учениците постигат  успехи в урочната, извънкласната, извънучилищната дейност, състезанията, олимпиадите на общинско, областно и национално ниво.Училището работи по проекти, финансирани национални и Европейски програми. То е едно 84-те пилотни училища в страната по проект „Включващо обучение” по ОПРЧР за работа с ученици със СОП. Дейностите продължават по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие” по ОП НОИР. Днес училището има екип за подкрепа за личностно развитие в състав логопед, психолог и трима ресурсни учители. Възпитаниците на училището имат възможност, по свой избор, да се включат в извънкласни и извънучилищни дейности, осмислящи свободното им време и създавайки им правилна професионална насоченост. Училищният екип работи в партньорство с НЧ „Самообразование 1894”, кметство Селановци, Училищното настоятелство, с екипа на ДГ „Мир”, ОДК Оряхово, община Оряхово, Център АМАЛИПЕ, Националната мрежа за децата и други неправителствени организации. Училището е едно 13 – те пилотни училища, работещи по проект „Училището като център в общността” към НМД.

Организатор е на националния конкурс и среща на малки философи „Малкият принц”.

Мисията на училището е: „Всяко дете с помощта на учители и семейство днес да развие своите индивидуални способности и чувство за отговорност, за да стане успял възрастен утре!”

Отличници

Нашата гордост
Гергана

Гергана

успех 6,00

Мария

Мария

3Б клас

успех 6.00

Иванчо

Иванчо

1А клас

успех 5.70

Истории на успеха

Нашите алумни
Гергана

Гергана

Директор на училище / старши учител

Човека, който най-много ме мотивира, беше моята начална учителка. От възхищение станах учител, за да запазя и предам пламъка напред

Иван

Иван

Фотограф

Любовта към красивото се култивира в ранна детска възраст

Мария

Мария

Управител на голяма ИТ фирма

Знанията, които ми дадоха в началото запалиха пламъка в мен за цял живот

Новини

Бъдете информирани

29 ЮНИ – НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Датата е избрана целенасочено – преди началото на лятната ваканция за децата и преди множеството пътувания през юли и август. Целта е да се насочи вниманието на обществото към проблемите на безопасното придвижване и необходимостта Прочетете повече…

Съобщение!

Уважаеми ученици и родители,Във връзка с постъпило писмо Министерство на образованието и науката, настъпилата лятна ваканция и осъществено журналистическо разследване и репортаж за непристойно поведение на ученици, напомняме накратко някои основните моменти от Прочетете повече…

Демократичното образование: теория и практики

В училище “Н.Й.Вапцаров” в село Селановци се събраха учители цялата община Оряхово, за да чуят повече за проекта и обучението, да рефлектират върху многото и различни роли на Учителя днес и да преминат кратко Прочетете повече…

НП “България-образователни маршрути”

Ученици III и IV клас на ОУ” Н.Й.Вапцаров” проведоха туристическо пътуване финансирано по НП “България-образователни маршрути”, като посетиха Възрожденски комплекс “Вароша” гр. Благоевград, Местност Рупите гр. Петрич, градски парк “Св.Врач” гр.Сандански,Исторически музей гр.Мелник, Роженски Прочетете повече…

Контакти

Свържете се с нас
Контакти:
Директор: 0894385032
е-mail: info-602115@edu.mon.bg
aдрес: ул. "Първи май" №5
с.Селановци
община Оряхово

Свържете се с нас