Поклон, Апостоле! – 19.02.2024г.

Отбелязването на 151 години гибелта на Дякона премина интересно и запомнящо се за малки и големи. Организаторите в лицето на г-ца Калина Кунчева и г-ца Цветелина Георгиева представиха вълнуващо събитието, а ученици и учители заедно рецитираха стихотворението “Обесването на Васил Левски” Христо Ботев.

Поклон, Апостоле!

Дядо Коледа е пак при нас – 22.12.2023г.

В последния учебен ден на 2023г в ОУ “Н.Й.Вапцаров” се проведе Коледното тържество с участие на ученици начален и прогимназиален етап. Децата рецитираха, пяха и танцуваха, а дядо Коледа дойде и им донесе заслужени подаръци.

Приятелска волейболна среща между отборите на Селановци и Оряхово

На 12 декември се проведе волейболна среща между учениците ОУ ,,Н.Й.Вапцаров” с. Селановци и СУ “Хр. Ботев “, гр. Оряхово. Отборът Оряхово постигна победа с 3:0 гейма.
Поздравления за състезателите и техните треньори!

Отборът на с.Селановци се финансира по НП”Заедно в изкуствата и спорта”.

Вапцарова седмица – 4.12 – 8.12.2023г.

В ОУ,,Н.Й.Вапцаров” се проведе седмица посветена на поета. В нея се включиха г-жа Петя Русинова, с урок по родолюбие в 3 клас. Моето училище, беше представено в рисунки през погледа на първокласници и второкласници. Учениците 4 до 7 клас гледаха документален филм за живота и стиховете на Вапцаров. На 7.12- патронният празник на училището, родители, баби и читалищни дейци четоха и рецитираха различни стихотворения.
Проведе конкурс за рецитал на Вапцарови стихотворения. Участие взеха учениците 1 до 7 клас. Класирането беше в 2 възрастови групи 1-4 клас и 5-7 клас.
Първо, второ и трето място в първа възрастова група спечелиха – Рая Павлова 3 клас, Магдалена Светлинова – 3 клас и Камелия Йорданова – 1 клас.
Във втора възрастова група наградените са: Румен Асенов 6 клас – първо място, Даниел Радостинов 5 клас – второ място и Борислав Венков 7 клас – трето място. Всички останали получиха поощрителни награди и грамоти за участие.
Седмицата завърши с поетично музикална програма, като победителите конкурса за Вапцарови стихотворения се представиха пред всички и вокалната група с ръководител г-жа Игнатова изпя 2 песни.

Родителски клуб “Заедно”

Родителският клуб “Заедно” при ОУ “Н. Й. Вапцаров” в с. Селановци, кани всички родители, които желаят да се присъединят към нас, като вземат участие в съвместните ни дейности през цялата учебна година.
Желаещите могат да се запишат при г-жа Ралица Дилова – социален работник.

Беседи специалисти

Във връзка с изпълнение на дейностите по НП ”Успех за теб”, социалният работник към ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Селановци организира провеждането на беседа здравен медиатор пред момичетата 5, 6 и 7 клас и родители на тема “Лична хигиена и здравно поведение”.

Момчетата прогимназиален етап бяха ангажирани представители на РУ – гр.Оряхово и Детска педагогическа стая, които проведоха беседа на тема “Агресията и употребата на наркотични вещества”.

През седмицата 13.11 – 17.11.23г се проведоха тренинги по проект

BG05М2ОР001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Пламен Цветков – началник на РСПБЗН – Оряхово и представители на БЧК-Враца проведоха занимания с учениците начален етап.

Темите на проведените обучения бяха свързани с пожарната безопасност, реагирането при бедствия и аварии, Раницата за бедствия, както и практически насочени дейности – Работа със средства за горене.
БЧК обърнаха внимание на начините учениците да се справят с различни емоционални състояния.
Формирането на базисни умения за справянето на учениците в кризисни ситуации беше основната цел на проведените тренинги.