Проведени беседи сектор “Пътна полиция”

На 17.10. 2023г. в ОУ “Н.Й.Вапцаров” се проведе обучение – тренинг по БДП служители на МВР, сектор “Пътна полиция”.

На всички ученици им бяха припомнени основните правила за безопасност на движение по пътищата. Участваха в различни ситуации, показани и разиграни полицейските служители, като се обърна внимание на важните моменти, които гарантират безопасността и сигурността на децата на пътя.

Благодарим на полицейски инспектор Даниел Георгиев и неговите колеги, за отделеното време и представената беседа!

Участие в международен проект

ОУ „Н.Й.Вапцаров“, с.Селановци и тази година изпълнява дейностите по проект DESC – Демократично образование в училищата, финансиран програмата Еразъм +, с основен акцент към държавно-финансираните учебни заведения в 4 европейски държави – България, Белгия, Испания и Италия.
Част екипа на училището участва в поредната международна среща, този път в Естония, където се запозна с дейностите, начините на преподаване и използваните методи в демократичното училище Lejutajate Kulakool в Саана.
Проектът се очаква да приключи през лятото на 2024г..

Европейски ден на спорта

На 29 септември (петък) за девета поредна година се отбеляза Европейски ден на спорта в училище (European School Sport Day). Тoва е една най-мащабните инициативи, посветена на насърчаването на физическата активност сред учениците.

Денят на спорта в училище носи и допълнително послание – възпитава отговорно поведение у подрастващите към околната среда.

Празникът беше открит с музикална спортна загрявка и упражнения.
Игрите бяха за бързина и точност с фокус към правилно разпределение на различни отпадъци. Събитието завърши с традиционно българско хоро.

Важно!

От 1 октомври 2023 година допуснати отсъствия по здравословни причини ще се извиняват само с електронни медицински бележки. Това са отговори на най-често задаваните въпроси и предоставена информация:

Електронните извинителни бележки за ученици – по-важните въпроси и отговори

Плаща ли се новата е-бележка?

Както досега, медицинските бележки не попадат в основния пакет дейности, които се покриват с бюджета на НЗОК. Всеки общопрактикуващ лекар е длъжен на видно място в кабинета си да има ценоразпис и сам определя таксата за услуги, които не се покриват здравната каса. Затова някои може да не таксуват, други могат да искат 1 лв., а трети 2 или 3 лв. За всяка услуга, която се заплаща, следва да бъде издаден касов бон.

Може ли е-бележката да се издава със задна дата?

Бележката се издава с датата, на която е проведен прегледът на детето, но срокът за извинение на отсъствията може да бъде записан със задна дата. Например, ако детето се разболее в ден петък 15-и, а родителят го заведе на преглед в ден понеделник – 18-и, бележката ще бъде с дата на издаване 18-и, но ще извинява отсъствията, допуснати в периода на боледуването, например за датите 15 – 22 в съответния месец.

Може ли лекарят да откаже да издаде е-бележка, ако няма интернет, например?

Лекарят не може да откаже да издаде е-бележка. Ако той е възпрепятстван поради технически причини, бележката може да бъде издадена по-късно, когато се регистрира прегледът. Следва да се има предвид, че Националната здравноинформационна система (НЗИС) е пригодена и за работа в офлайн режим и всички лекари са задължени да работят в НЗИС.

Могат ли зъболекарите да издават е-бележка?

Да. Денталните софтуери също са интегрирани към НЗИС и това позволява зъболекарите да издават е-бележки за извинение на отсъствията.

Могат ли други лекари, например в спешна помощ, да издават е-бележки?

Е-бележки могат да издават специалистите извънболничната медицинска помощ, например след консултация с кардиолог, алерголог и т.н. по преценка на съответния специалист. Лекарите центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП), както и досега, не са ангажирани с провеждането на лечебна дейност и няма да издават медицински бележки за извинение на отсъствията.

Другите медицински бележки, които са необходими за училище, също ли са електронни?

Предстои дигитализирането на личната профилактична карта на учениците, която е необходима при започване на учебната година.

Автоматично ли се извиняват отсъствията, когато лекарят подаде е-бележката към системата на МОН?

В момента на издаване на електронната медицинска бележка данните нея постъпват в Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование, където автоматично се предават към електронните дневници за извиняване на отсъствията на съответния ученик. Електронните медицински бележки стават и веднага видими за родителя в електронния дневник. Класният ръководител, директорът на училището и родителят не е необходимо да правят никакви допълнителни действия. Всички използвани електронни дневници в системата на училищното образование позволяват автоматично извиняване на отразените вече отсъствия, както и уважаване на отсъствията в момента на нанасянето им в дневника при налична вече в дневника медицинска бележка.

Как е-бележката стига лекарския кабинет до училище?

След попълване на амбулаторния лист за извършен преглед лекарят създава чрез използвания него софтуер е-бележката (в НЗИС). С оглед предотвратяване на възможни грешки е дадено право на лекаря в рамките на 2 часа след регистриране на бележката да я анулира. Едва след този период въведените данни: (НРН) на прегледа, информация за детето, период на отсъствие и др. се предоставят автоматично към системата на МОН, откъдето стигат и до електронния дневник. Всички процеси са автоматични и не изискват намеса на когото и да било.

Какво ще пише на самата е-бележка за заболяването, поради което отсъства ученика?

Поставената медицинското лице диагноза на ученика е част информацията, която се съдържа в е-бележката. За да бъдат защитени чувствителните здравни данни на децата, тя не достига до системата на МОН. Информацията, която достига до училищния дневник, е периодът, в който ученикът ще отсъства училище.

Кой има достъп до здравните данни в е-бележката?

Само тези лица, които имат достъп до здравното досие на детето, ще могат да видят диагнозата, поставена на детето при прегледа. Учителите няма да имат достъп до диагнозата, като така ще се запазят и чувствителните лични данни.

Първа обща родителска среща за учебната 2023/2024 година

На 27.09. (сряда) в Актовата зала в училище се проведе първата за новата учебна година Обща родителска среща. Присъстващите родители се запознаха с Правилника и дейността на училището за новата учебна година.

Г-жа Надя Ставрева (директор на ОУ “Н.Й.Вапцаров”) запозна и информира родителите с инструктаж за БДП.

„Дните на безопасността на пътя“ бяха отбелязани и в ОУ “Н.Й.Вапцаров”, с.Селановци

По повод „Дните на безопасността на пътя“, които се провеждат под патронажа на министъра на вътрешните работи и Европейската седмица на мобилността (16-22 септември),  в
ОУ „Н. Й.Вапцаров”  се организираха игри и демонстрации на правилата за безопасно движение на улицата с участие на ученици и учители. За целта се използва интерактивна външна площадка по БДП в двора на училището.
Екипът подкрепя кампанията “Остани жив! Пази живота!“ и споделя целта и за НУЛА загинали при пътно-транспортни произшествия.

Откриване на учебната 2023-2024г.

Днес за 66-ти път ОУ”Н.Й.Вапцаров” отвори врати, за да посрещне своите първокласници.
Новата 2023/24 учебна година започна по традиция с посрещането на училищното знаме и слово на Директора.
Желаем на всички ученици успешна година изпълнена с много емоции и вдъхновения!