ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “Н. Й. ВАПЦАРОВ” С ОДОБРЕН ПРОЕКТ “65 ГОДИНИ ЗАЕДНО С ЕДНА ЦЕЛ”

ОУ „Н.Й.Вапцаров“ след проведена Конкурсна процедура 33.21-2022 на Център за образователна интеграция на деца и ученици етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ е с одобрен проект.Целта на Проект „65 ГОДИНИ ЗАЕДНО С ЕДНА ЦЕЛ“ е да се създаде работещ модел за преодоляване на етнически и други предразсъдъци, взаимно опознаване и приемане, личностна изява и развитие на компетентности чрез дейности, включващи ученици, учители, родители, представители на общността, чрез събития организирани съвместно и с представители на други училища.

Коледни светлини

Съвместна инициатива на Училищния ученически съвет към ОУ”Н.Й.Вапцаров”, децата ДГ”Мир”, служители, танцови състави “Искрица” и “Северняци” и вокална група към читалище “Самообразование 1894”, госпожа Росица Койнова и кметство Селановци. Весели празници!

 

 

XIV РЕЦИТАТОРСКИ КОНКУРС “ЗА НЕГО-ЖИВОТА…”ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ

На 24.11.2022 год. в гр.Червен бряг се проведе XIV рецитаторски конкурс “За него-Живота…” по стихове на Никола Вапцаров, на който се класираха:
Магдалена Мирославова – II клас – 1 място
Рая Павлова – Il клас – 2 място
Честито, малки медалистки!

 

ИНИЦИАТИВА “НЕ НА АГРЕСИЯТА”

Проведе се поредната инициатива в ОУ”Н.Й.Вапцаров” с. Селановци на тема „НЕ НА АГРЕСИЯТА”.
Ученици, заедно със социалния работник посетиха Кметство с. Селановци и читалище „Самообразование 1894”, за да разкажат и предоставят брошури.
НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници”

ОУ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“ С. СЕЛАНОВЦИ ЗА ПЪРВИ ПЪТ С УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ ПО „ЕРАЗЪМ+“

ОУ „Н.Й.Вапцаров“ започна работа по проект свързан с популяризирането на демократичното образование в държавните училища. Проектът е сътрудничество между 5 държави – Белгия, Италия, Испания, Естония и България. Продължителността му е 30 месеца и ще се ръководи белгийската страна. В проекта са включени по две училища всяка държава – едно демократично училище и едно държавно училище. Наш партньор българска страна е Общност за демократично образование гр.София.
Целта е внедряване на „философията на демократичното образование“ в по-традиционни (държавни) училища чрез обучение на учителите и придобиване на знания и умения в учениците като: активна гражданска позиция, критично мислене, съпричастност, креативност, справяне с проблемни ситуации и др.
Дейностите по този проект ще дадат възможност за обмяна на добри практики между страните участници. Педагогическият персонал, който участва ще се запознае с полезни идеи за преодоляване на предизвикателствата в съвременната образователна система. Този проект е допълващ за цялостната дейност и развитието на училището като иновативен център на общността.
От тази учебна училището в Селановци започна работа и по своята нова иновация „Успявам с Jump Math”. Ще се обучават ученици първи клас за срок 3 поредни години в часовете по математика. Традиционните учебници ще бъдат заменени с тези на Jump math, а дейностите по предмета ще бъдат организирани по специално подготвени учебни материали и ресурси, съответстващи на класа. Обучението ще се извършва педагогически специалист преминал курс на обучение.
Всички ние, възрастните, знаем, че математиката е един основните предмети в училище, но и най-стресиращите. Целта на иновацията е да се преодолее тази бариера, да се предоставят на децата други, по-достъпни до тях модели, които да им помогнат да разберат математическите концепции. Иновацията ще спомогне за повече увереност в децата, намиране на начини за справяне в различни ситуации и развиване на иновативен начин на мислене. Математиката е важен и основен предмет в началния етап на образованието, тя формира в учениците бъдещите им нагласи, стремежи и знания. Прилагането на този иновативен метод в преподаването по математика е насочено към засилване увереността на учениците в собствените им възможности, логическо мислене, концентрация и самостоятелност.
Училището продължава да работи и по Клуб „Пътувам в Европа на английски език“, също част иновативните дейности в селановското училище. Тази учебна година шестокласниците ще „посетят“ 5 нови страни Европейския съюз. Придобитите социални умения са приложими както за обучаемия в личния му живот, така и в професионалния му живот. Придобитите умения за общуване на английски език са необходими както за страни в Европейския съюз, така и за различни работни места в страната. На този етап училището не може да предложи възможност за обучение по част професия, но може да ориентира учениците да продължат образованието си в професионални училища.
На територията на общината, Селановското училище е  единственото иновативно, което се е превърнало в притегателен център за учениците, предлагайки съвременни и навременни иновации.
Всички тези проекти са доказателство, че иновативното училище в Селановци продължава да работи с поглед към бъдещето, с поглед устремен към нашите деца, и с вяра, че всяко дете ще се стане успешен възрастен утре.
През настоящата учебна година училището работи по няколко национални програми:
– НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници”, по която вече се проведоха няколко инициативи – „Подари книга“, „Не на агресията“, „Животът е безценен, не го заменяй за дрога, алкохол и тютюн“ и няколко тематични родителски срещи.
 – НП „Заедно в изкуствата и в спорта“,  по която в училището се провеждат театрални репетиции, а спортните и танцови състави тренират усърдно.
– НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ Модул 5 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“, по която вече в двора на училището има изградена такава.

 

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ “НЕ НА НАРКОТИЦИТЕ, АЛКОХОЛА И ТЮТЮНОПУШЕНЕТО”

„Животът е безценен, не го заменяй за дрога, алкохол и тютюн”
Ученици ученическия съвет в ОУ”Н.Й.Вапцаров” с. Селановци съвместно със социалния работник, под мотото на информационната кампания „Не на наркотиците, алкохола и тютюнопушенето” в училището, посетиха Кметство с. Селановци, Читалище „Самообразование 1894” и близкия магазин в селото, за да разпространят брошури, изработени тях и да запознаят всички с темата.
НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници”

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА СЕДМИЦА НА БАЩАТА

В периода 07.11.2022 г.-13.11.2022 г. ОУ “Н. Й. Вапцаров” отбеляза Седмицата на бащата. Към бащите бяха отправени предизвикателства под надслов “Безценно с татко”, осъществени с помощта на техните деца. Отзовалите се с видео и снимки бяха включени във видеоклип, събрал неповторими чувства, неподправена обич и показа важната роля на бащата в живота на подрастващите. В края на седмицата бащите, участници в инициативата на Асоциация родители получиха грамоти, връчени на техните горди наследници.

БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА “ПОДАРИ КНИГА”

В периода 01 – 07.11.2022 г. ОУ “Н.Й.Вапцаров” с. Селановци съвместно с куриерска фирма “Еконт” гр. Оряхово и социален работник в училището проведе инициатива “Подари книга” в изпълнение на дейностите по НП “Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници”.
Събраните книги бяха предоставени на ученици, нямащи възможност да си закупят.
Училището благодари на куриерска фирма “Еконт” гр. Оряхово за партньорството.