Приятелска волейболна среща между отборите на Селановци и Оряхово

На 12 декември се проведе волейболна среща между учениците ОУ ,,Н.Й.Вапцаров” с. Селановци и СУ “Хр. Ботев “, гр. Оряхово. Отборът Оряхово постигна победа с 3:0 гейма.
Поздравления за състезателите и техните треньори!

Отборът на с.Селановци се финансира по НП”Заедно в изкуствата и спорта”.

Беседи специалисти

Във връзка с изпълнение на дейностите по НП ”Успех за теб”, социалният работник към ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Селановци организира провеждането на беседа здравен медиатор пред момичетата 5, 6 и 7 клас и родители на тема “Лична хигиена и здравно поведение”.

Момчетата прогимназиален етап бяха ангажирани представители на РУ – гр.Оряхово и Детска педагогическа стая, които проведоха беседа на тема “Агресията и употребата на наркотични вещества”.

През седмицата 13.11 – 17.11.23г се проведоха тренинги по проект

BG05М2ОР001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Пламен Цветков – началник на РСПБЗН – Оряхово и представители на БЧК-Враца проведоха занимания с учениците начален етап.

Темите на проведените обучения бяха свързани с пожарната безопасност, реагирането при бедствия и аварии, Раницата за бедствия, както и практически насочени дейности – Работа със средства за горене.
БЧК обърнаха внимание на начините учениците да се справят с различни емоционални състояния.
Формирането на базисни умения за справянето на учениците в кризисни ситуации беше основната цел на проведените тренинги.

Тренинги

През седмицата 07.11 – 10.11.23г се проведоха тренинги по проект

BG05М2ОР001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Пламен Цветков – началник на РСПБЗН – Оряхово в рамките на 4 дни проведе занимания с учениците прогимназиален етап.

Темите на проведените обучения бяха свързани с пожарната безопасност, реагирането при бедствия и аварии, Раницата за бедствия, както и практически насочени дейности – Работа със средства за горене.

У учениците се формираха базови умения за реакция при кризисни ситуации и справянето им с тях.

Обучения по “Равен достъп”-2023г.

В изпълнение на дейностите по проект “Равен достъп до училищно образование в условията но кризи” за поредна година учениците първи клас и техните родители бяха обучени за работа с електронен дневник и виртуална класна стая.

„Меден базар”

Във връзка с дейностите по НП ”Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници” ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Селановци организира Благотворителен „Меден базар”, средствата който ще бъдат използвани за закупуване на учебни помагала и пособия за деца със Специални образователни потребности.
Коледният „Меден базар” ще се състои на 21.12.2022г./сряда/ 10,00ч. до 16,00ч. в сградата на училището.
Заповядайте!
Нека отворим сърцата си за доброто!
По Коледа стават чудеса!

„ВСИЧКИ МОЖЕМ”

Да ориентираме нашите деца в правилния избор за тяхното бъдеще!
Това беше темата на срещата,която се състоя в ОУ”Н.Й.Вапцаров”с. Селановци, организирана по НП”Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници”. Децата се запознаха с дейността на местни предприемачи различни етноси.

ИНИЦИАТИВА “НЕ НА АГРЕСИЯТА”

Проведе се поредната инициатива в ОУ”Н.Й.Вапцаров” с. Селановци на тема „НЕ НА АГРЕСИЯТА”.
Ученици, заедно със социалния работник посетиха Кметство с. Селановци и читалище „Самообразование 1894”, за да разкажат и предоставят брошури.
НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници”

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ “НЕ НА НАРКОТИЦИТЕ, АЛКОХОЛА И ТЮТЮНОПУШЕНЕТО”

„Животът е безценен, не го заменяй за дрога, алкохол и тютюн”
Ученици ученическия съвет в ОУ”Н.Й.Вапцаров” с. Селановци съвместно със социалния работник, под мотото на информационната кампания „Не на наркотиците, алкохола и тютюнопушенето” в училището, посетиха Кметство с. Селановци, Читалище „Самообразование 1894” и близкия магазин в селото, за да разпространят брошури, изработени тях и да запознаят всички с темата.
НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници”