Чрез линията децата и възрастните, които са загрижени за тях, могат да бъдат изслушани, консултирани и подкрепени доказани професионалисти – психолози анонимно и безплатно 24 часа на ден във всеки ден седмицата. Консултирането се извършва служители на Агенцията за социално подпомагане. Линията е и най-бързата възможност за подаване на сигнал за дете в риск. Има добре изградена връзка с Националната система 112, отделите „Закрила на детето“ в цялата страна, РУ на МВР, регионалните управления.

Категории: Новини